Galego  |  Español  |  English  |  Français                   
Inicio

Obradoiro » Instalacións
Correo Electrónico

Mapa da Web

Sala de Afinación


Está insonorizada e instalada dentro do taller co que está directamente relacionada. Nela ultímase a ensamblaxe e procédese a darlles os retoques axeitados a todos os elementos que compoñen as gaitas. Unha vez montadas, permanecen aquí varios días en cada un dos cales se realizan varias comprobacións de afinación e estabilidade antes de lle ser entregadas ao usuario.

Todas as pezas dos elementos sonoros han de pasar por este recinto ao finalizar o seu proceso de construción e, nel, lévase a cabo calquera tarefa relacionada coa súa posta a punto, afinación, palletas e pallóns.

« sección anterior      sección seguinte » volver ao índice de instalacións
Obradoiro de Gaitas Seivane
Volteiro, 1-B - 15650 CAMBRE - A Coruña, Galicia, España
Tel: (+34) 981 676 656 - Email: obradoiro@seivane.es