Galego  |  Español  |  English  |  Français                   
Inicio

Tenda » Privacidade
Correo Electrónico

Mapa da Web

Obradoiro de Gaitas Seivane S.L. está comprometido ca preservación dos datos persoais dos seus clientes, polo que non serán divulgados e serán utilizados unicamente para a finalidade para a que son solicitados, de acordo ao previsto pola LOPD (Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal) e o seu Regulamento (Real Decreto 1332/94).

En consecuencia:

1.  Os datos recollidos mediante formularios, correos electrónicos ou outras vías serán destinados, única e exclusivamente, para os fins indicados no formulario que o cliente encha.

2. Os seus datos non serán cedidos, vendidos nin compartidos con terceiros.

3. Non se fará uso dos seus datos con fins comerciais de terceiros.

4. Poderá en todo momento acceder, cancelar ou rectificar os seus datos mediante un correo electrónico a obradoiro@seivane.es ou directamente nas nosas oficinas

Obradoiro de Gaitas Seivane, S.L.
Volteiro, 1-B - 15650 CAMBRE - A Coruña, Galicia, España
Tel /Fax: (+34) 981 676 656
Obradoiro de Gaitas Seivane
Volteiro, 1-B - 15650 CAMBRE - A Coruña, Galicia, España
Tel: (+34) 981 676 656 - Email: obradoiro@seivane.es