Frauta de Arce

Frauta de arce, similar ├│ pito galego, semi-elaborada por Seivane, con dixitaci├│n de gaita, tonalidade en Re Maior, especialmente pensada para a aprendizaxe.