Frauta de ABS símil madeira

Frauta adaptada por Seivane para a dixitación de gaita, tonalidade en Re Maior, moi práctica, resistente á humidade e de baixo mantemento, ideal para a aprendizaxe.