Kit de Limpieza

Composto por tres baquetas para a limpeza interior das partes da gaita, un bote de Seite só para a limpeza interior do punteiro, e una baeta amarela para a limpeza exterior do instrumento. Para a utilización do Seite, consulte o Manual de Instrucións.