Revista Guieiros

Revista Guieiros, da Asociación Xermolos, dedicada por enteiro a Xosé Manuel Seivane Rivas. Con máis de 200 páxinas, fotografías inéditas e coas aportacións de moitos gaiteiros e persoas relacionadas coa cultura.